Om elpa2014

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har elpa2014 skapat 51 blogginlägg för.

CANT`s nyhetsbrev Signalen Nr5 Mars 2020

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nr 5, Mars 2020
Discovery Networks kanaler åter i Telias tv-utbud
Telia och Discovery Networks har enats om ett nytt avtal och kanalerna finns nu åter i Telias Tv-utbud.
Det nya avtalet innebär att Discoverys kanaler redan har börjat sändas eller kör igång inom kort.
Läs mer
PTS säkerhetsforum: Lärdomar och nya
säkerhetskrav från EU och för 5G
EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning, verktygslådan med säkerhetsåtgärder för 5G och lärdomar från gjorda tillsynsinsatser. Det är några ämnen på årets säkerhetsforum.
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för andra året i rad PTS säkerhetsforum, en mötesplats för säkerhetschefer och andra som arbetar med säkerhetsfrågor hos landets telekomoperatörer.
Läs mer
Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling
Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna innebär bland annat krav på att operatörerna ska genomföra riskanalyser inför upphandling.
I takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och tjänster höjs kraven på vad som är rimlig driftsäkerhetsnivå. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten kommer att öka beroendet ytterligare. De nya reglerna är avsedda att omhänderta några av de risker som aktualiseras.
Läs mer
PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad
Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp.
Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.
Läs mer
Ett år av samhällsviktig utveckling
Teracoms kontinuerliga investeringar i robusthet som innebär att våra nät är stabila och klarar våra kunders högt ställda leveranskrav har inneburit att sommaren 2019 varit lugn.

– Resultatet för året är enligt plan. Kostnaderna minskar främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för egen personal och konsulter är lägre. Vi fortsätter arbetet […]

CANT`s nyhetsbrev Signalen Nr5 Mars 20202020-03-09T10:34:50+01:00