Om Mattias Nilsson

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mattias Nilsson skapat 4 blogginlägg för.

CANT`s nyhetsbrev Signalen. Oktober 2020. Om Boxer och 5G

Nr 18, Oktober 2020

“Nedsläckning av standard-TV”
Teracom räknar med övergången till MPEG-4 ska kunna genomföras på några veckor under våren 2021.

– För oss innebär det här en nedsläckning av standard-tv, vilket är egentligen lika stort som släckningen av det analoga marknätet. Vi börjar testköra tekniken vid årsskiftet, men känner oss redo för övergången, eftersom vi redan levererar kanaler i hd-upplösning till Teracom, säger Per Björkman, distributionschef hos SVT.

Fyra sökande godkända att delta
som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna
Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom har samtliga godkänts som budgivare i PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS tilldelningsprocess fortsätter därmed enligt plan. Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den 10 november. Sammantaget beräknas auktionerna pågå i ca 10 arbetsdagar, men kan komma att ta längre tid.

Telenor deltar i 5G-auktionen – planerar omfattande nätutbyggnad
20 oktober meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att Telenor, i nätsamarbete med Tele2, godkänts för deltagande i auktion av ytterligare 5G-frekvenser. Telenor påbörjar utrullningen av 5G i slutet av oktober och har för avsikt att göra en massiv nätutbyggnad där målet är att 99 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 5G år 2023.

Sedan tidigare har Telenor och Tele2 ett nätsamarbete inom ramen för det samägda bolaget, Net4Mobility, som använts för bygget av ett gemensamt 4G-nät som täcker hela Sverige. För att på bästa sätt kunna ge kunderna tillgång till framtidens mobilnät har bolagen bestämt sig att samarbeta även avseende 5G.

Telia Company och Ericsson ingår
transformativt partnerskap kring 5G
Telia Company har idag ingått ett strategiskt partnerskap som för samman två av regionens trådlösa pionjärer för att leverera unika nätupplevelser baserat på 5G till Telias drygt sju miljoner mobilabonnenter i Sverige och Estland. Det femåriga avtalet med Ericsson möjliggör för Telia att erbjuda privatkunder och företag den senaste mobiltekniken för att på så vis bidra till en mer hållbar digital samhällsutveckling.
[…]

CANT`s nyhetsbrev Signalen. Oktober 2020. Om Boxer och 5G2020-10-22T10:29:01+02:00