Nät-installation

ELPA genomför installation av olika typer av kommunikationsnät för TV, radio, datatrafik, audio/video. Projekten kan vara en enskild fastighet till totalåtagande för 1000-tals lägenheter. Om det är större projekt så samarbetar vi med systerföretaget CRS, www.centralradio.se.

Fibernät
Många av dagens och framtidens nät bygger på fiberteknik. Användning av fiberkablar i basnät fram till områden och fastigheter är mycket vanligt. Allt fler fastighetsägare väljer att förlägga fiber hela vägen fram till respektive hushåll. Detta ger en överlägsen bandbredd och högsta driftsäkerhet. ELPA har all nödvändig kunskap och produkter för byggnation av fibernät.

Kabel-TV-nät
Uppgraderade kabel-TV-nät är moderna antenn-/kabel-TV-nät med möjlighet till såväl TV-radio, datatrafik och telefoni. Populärt kallas dessa nät för ”Tre hål i väggen”-nät och används av alla större kabel-TV-operatörer. Näten byggs enligt svensk standard, SS-EN 500 83, med frekvensområde 5-862 MHz. Nedre frekvensbandet utnyttjas för returtrafik (5-30/55/65 MHz) och övre frekvensbandet för framriktningen. Näten är ofta relativt billiga att bygga eftersom befintlig koaxialkabel många gånger kan utnyttjas.

InCoax-datanät
InCoax-datanät är en annan typ av datanät som kan installeras på ett bra kabel-TV-nät. Principen bygger på att frekvensområdet 950-1500 MHz utnyttjas för datakommunikation och att signalerna upp till 862 MHz inte påverkas.