Kabel-TV-nät

ELPA och CRS har sedan kabel-TV:s barndom arbetat med installation, uppgradering och service av kabel-TV-nät. Moderna nät klarar alla de krav som operatörerna ställer. Vi samarbetar med Teleste vad gäller materiel till näten.

En av Sveriges största samfälligheter i Krusboda, Tyresö valde CRS för att uppgradera sitt kabel-TV-nät, se informationsblad.

Fastighetsägare som vill öka valfriheten med flera bredbandsleverantörer i samma nät kan låta ELPA installera ett InCoax-datanät. Nätet arbetar i frekvensområdet ovanför kabel-TV-signalerna så din befintliga TV-/bredbandsoperatör kan vara i nätet samtidigt. Tekniken ger idag upp till 100 MBit/s för varje lägenhet.

Se det svenska företaget InCoax hemsida.

Informationsblad
kabeltv(1)