Kabel-TV-nät

ELPA och CRS har sedan kabel-TV:s barndom arbetat med installation, uppgradering och service av kabel-TV-nät. Moderna nät klarar alla de krav som operatörerna ställer. Vi samarbetar med Teleste vad gäller materiel till näten.

Fastighetsägare som vill öka valfriheten med flera bredbandsleverantörer i samma nät kan låta ELPA installera ett InCoax-datanät. Nätet arbetar i frekvensområdet ovanför kabel-TV-signalerna så din befintliga TV-/bredbandsoperatör kan vara i nätet samtidigt. Tekniken ger idag upp till 1 Gigabyte för varje lägenhet.

Se det svenska företaget InCoax hemsida.