Service och jour

ELPA erbjuder service, dvs drift och underhåll på olika typer av antenn- och kabel-TV-anläggningar i en vid betraktelse. Teknikutvecklingen har inneburit att TV, video och ljud kan tas emot och distribueras på många olika sätt. En del kunder har centralantennät och en del kunder fibernät med både analog TV, digital-TV och IPTV.

I dagens huvudcentraler finns allt från analog teknik till en senaste IP-tekniken för att utöver TV-distribution erbjuda bredbandsaccess till bostäder och lokaler.

Självklart är våra tekniker CANT-auktoriserade inom såväl antenn- som kabel-TV. ELPA arbetar med servicetjänster inom hela Storstockholm och delar av Mälardalen.