Comhem har skärpt sina krav på både nyinstallation och uppgradering av nät, vi har alla produkter som comhem vill att man ska använda och även driftsättare och montörer.

Vi har produkterna ni behöver

Vi har de produkterna ni behöver inom antenn-, kabel- och bredbandsområdet. Inom Kabel-TV så består vårt sortiment främst av Telesteprodukter men vi har även bra avtal med flera andra leverantörer viket gör att vi använder de produkter som har högsta kvalitet och bästa pris.

Om fastigheten behöver en egen antennanläggning så använder vi material från t.ex. A2B, Macab eller Triax men det är mycket beroende på hur fastigheten ser ut.

teleste

Det finska företaget Teleste är vår huvudleverantör och är ett välkänt märke inom branschen för antenn och kabel-TV. Som marknadsledande fabrikat i Europa är man idag heltäckande på huvudcentraler, förstärkare och fiberprodukter.

triax

Triax grundandes i Danmark 1949 och är idag en komplett tillverkare och leverantör av Satellit och Terrest distribution. Deras produktsortiment består av antenner, paraboler, skåp, huvudcentraler, förstärkare och fiberutrustning.

cryptoguard

Cryptoguard sköter om den nödvändiga krypteringen av bild och ljud för det digitala TV-utbudet hos oss.

a2b

A2B är svensk tillverkaren av analoga och digitala kabel-tv-produkter sedan 20 år tillbaka. De utvecklar produkter för alla distributionstyper för både professionell användning och hemmabruk.

macab

Macab ska vara en ledande distributör av professionella produkter för överföring av radio, tv och annan multimedia. Hemmamarknad är den nordiska marknaden med målgrupp installatörer, grossister och kabel-tv-operatörer. Med starka agenturer i kombination med egen produkt- anpassning och hög egen kompetens skapar vi unika produkter med konkurrensfördelar och lönsamma mervärden.

kjaerrulf1

Kjaerulff 1 är en totalleverantör av signalutrustning för detaljhandeln såväl som för yrkesmässiga kunder, för marknät, satellit, kabel och IP / FTTH plattformar i hela Europa. Dom utvecklar och marknadsför utrustning och tillbehör för överföring, behandling och mottagning av digitala signaler. Från det att signalen kommer till antennen/parabolen hela vägen in i hemmet hos konsumenten tills signalen är redo att användas i TV-apparater, ljudsystem etc.