Under hösten 2021 kommer Teracom byta till den modernare sändningstekniken MPEG4 i marknätet. De innebär att bildkvalitén kommer bli bättre men också att en del gamla mottagare måste bytas ut. Kontakta gärna oss för mer information // ELPA