Det kommer att ske flertalet frekvensändringar på Allentes satellit under året. Om du har fått detta meddelande betyder det att en eller flera av dina nuvarande kanaler kommer att förändras. För att forsatt kunna se kanalerna behöver er huvudcentral uppdateras. Detta berör endast er som har huvudcentral med mottagning av kanaler via parabol. Ni som använder er av en satellitbox eller redan har vår tjänst VHE- EzyStream installerad, påverkas inte av dessa ändringar. De första kanalflyttarna görs i två perioder, båda med 1 månads dubbelbelysning: