Under slutet av februari kommer vi vara tvungna att lägga om Tv8 och Tv10 till HD signal. Det innebär att när ni har tappat kanalerna och tittar digitalt behöver göra en kanalsökning.