Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nr 5, Mars 2020
Discovery Networks kanaler åter i Telias tv-utbud
Telia och Discovery Networks har enats om ett nytt avtal och kanalerna finns nu åter i Telias Tv-utbud.
Det nya avtalet innebär att Discoverys kanaler redan har börjat sändas eller kör igång inom kort.
Läs mer
PTS säkerhetsforum: Lärdomar och nya
säkerhetskrav från EU och för 5G
EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning, verktygslådan med säkerhetsåtgärder för 5G och lärdomar från gjorda tillsynsinsatser. Det är några ämnen på årets säkerhetsforum.
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för andra året i rad PTS säkerhetsforum, en mötesplats för säkerhetschefer och andra som arbetar med säkerhetsfrågor hos landets telekomoperatörer.
Läs mer
Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling
Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna innebär bland annat krav på att operatörerna ska genomföra riskanalyser inför upphandling.
I takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och tjänster höjs kraven på vad som är rimlig driftsäkerhetsnivå. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten kommer att öka beroendet ytterligare. De nya reglerna är avsedda att omhänderta några av de risker som aktualiseras.
Läs mer
PTS planerar tillsyn för ökad regelefterlevnad
Under 2020 kommer Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn inom marknadsreglering vara fokuserad på områden där regelefterlevnaden behöver följas upp.
Under året kommer myndigheten bland annat granska hur reglerna om öppet internet och internationell roaming följs samt att offentliga aktörer följer utbyggnadslagens krav.
Läs mer
Ett år av samhällsviktig utveckling
Teracoms kontinuerliga investeringar i robusthet som innebär att våra nät är stabila och klarar våra kunders högt ställda leveranskrav har inneburit att sommaren 2019 varit lugn.

– Resultatet för året är enligt plan. Kostnaderna minskar främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för egen personal och konsulter är lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och blieffektivare i vår kärnverksamhet, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef.

Läs mer
Bauer Media börjar sända digitalradio
Bauer Media gör Sveriges Radio och NENT Group AB sällskap och börjar sända digitalradio via DAB+ under 2020. Radiokanalerna kommer att sändas i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sedan förra året sänder redan både Sveriges Radio och NENT Group AB digitalradio i dessa områden.
Läs mer
Programvarufel bakom Tele2s omfattande
driftstörning förra sommaren
Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Tele2 visar att den utlösande faktorn för den driftstörning som drabbade Tele2 i juni förra året var ett programvarufel som ledde till överbelastning i Tele2:s nät.
Mellan den 17 och 19 juni 2019 drabbades Tele2 av omfattande och långvariga störningar och avbrott i sina telefonitjänster. Störningarna påverkade även abonnenters möjligheter att nå nödnumret 112.
Läs mer
Allison Kirkby tillträder som vd och koncernchef den 4 maj
Telia Company har tidigare meddelat att Allison Kirkby kommer att tillträda som vd och koncernchef under det andra kvartalet 2020. Vi kan nu bekräfta att hon tillträder tjänsten den 4 maj 2020.
– Jag är fortfarande väldigt förväntansfull inför att börja på Telia. Min första prioritet kommer att bli att lära känna teamet på Telia så att vi tillsammans kan forma och skapa ett Telia Company som anställda, kunder och aktieägare är stolta över, säger Allison Kirkby.
Läs mer
Med vänlig hälsning
Pontus Thureson
VD CANT
CANT – Teknik för kommunikationsnät
Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma