Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
Nr 5, Mars 2020
Discovery Networks kanaler åter i Telias tv-utbud
Telia och Discovery Networks har enats om ett nytt avtal och kanalerna finns nu åter i Telias Tv-utbud.
Det nya avtalet innebär att Discoverys kanaler redan har börjat sändas eller kör igång inom kort.
Läs mer
PTS säkerhetsforum: Lärdomar och nya
säkerhetskrav från EU och för 5G
EU:s nya telekomregler i svensk lagstiftning, verktygslådan med säkerhetsåtgärder för 5G och lärdomar från gjorda tillsynsinsatser. Det är några ämnen på årets säkerhetsforum.
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för andra året i rad PTS säkerhetsforum, en mötesplats för säkerhetschefer och andra som arbetar med säkerhetsfrågor hos landets telekomoperatörer.
Läs mer
Skärpta säkerhetskrav för operatörer inför upphandling
Den 1 mars 2020 skärper Post- och telestyrelsen (PTS) sina regler om driftsäkerhet. Reglerna in