Nr 18, Oktober 2020

”Nedsläckning av standard-TV”
Teracom räknar med övergången till MPEG-4 ska kunna genomföras på några veckor under våren 2021.

– För oss innebär det här en nedsläckning av standard-tv, vilket är egentligen lika stort som släckningen av det analoga marknätet. Vi börjar testköra tekniken vid årsskiftet, men känner oss redo för övergången, eftersom vi redan levererar kanaler i hd-upplösning till Teracom, säger Per Björkman, distributionschef hos SVT.

Fyra sökande godkända att delta
som budgivare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-auktionerna
Post- och telestyrelsen (PTS) har nu prövat ansökningarna till de kommande spektrumauktionerna, som förväntas vara centrala för 5G-utvecklingen i Sverige. Auktionerna inleds den 10 november.

Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom har samtliga godkänts som budgivare i PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. PTS tilldelningsprocess fortsätter därmed enligt plan. Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den 10 november. Sammantaget beräknas auktionerna pågå i ca 10 arbetsdagar, men kan komma att ta längre tid.

Telenor deltar i 5G-auktionen – planerar omfattande nätutbyggnad
20 oktober meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att Telenor, i nätsamarbete med Tele2, godkänts för deltagande i auktion av ytterligare 5G-frekvenser. Telenor påbörjar utrullningen av 5G i slutet av oktober och har för avsikt att göra en massiv nätutbyggnad där målet är att 99 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 5G år 2023.

Sedan tidigare har Telenor och Tele2 ett nätsamarbete inom ramen för det samägda bolaget, Net4Mobility, som använts för bygget av ett gemensamt 4G-nät som täcker hela Sverige. För att på bästa sätt kunna ge kunderna tillgång till framtidens mobilnät har bolagen bestämt sig att samarbeta även avseende 5G.

Telia Company och Ericsson ingår
transformativt partnerskap kring 5G
Telia Company har idag ingått ett strategiskt partnerskap som för samman två av regionens trådlösa pionjärer för att leverera unika nätupplevelser baserat på 5G till Telias drygt sju miljoner mobilabonnenter i Sverige och Estland. Det femåriga avtalet med Ericsson möjliggör för Telia att erbjuda privatkunder och företag den senaste mobiltekniken för att på så vis bidra till en mer hållbar digital samhällsutveckling.

Avtalet innefattar Sverige och Estland, där Ericsson blir huvudleverantör av radionätsteknik (RAN) till basstationer för att modernisera Telia Companys 4G-nät och upgradera det till 5G. 10 000 sajter kommer uppgraderas för att kunna leverera snabb och säker mobiluppkoppling som är hållbar och tillgänglig för många.

Telias 5G utrullning fortsätter i 20 av landets största städer
Utbyggnaden av Telias 5G nät har pågått för fullt sedan invigningen i Stockholm i maj. Nu lanseras 5G-nätet i ett flertal av landets största städer, från Luleå i norr till Malmö i söder.

Den utbyggnad av 5G-nätet som lanseras täcker framförallt städernas stadskärnor, där många människor är i rörelse samtidigt.

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G
Världen står på randen till ett nytt teknologiskifte med utbyggnaden av 5G. Det är ett ”kvantsprång” som vida kommer att överträffa övergången från 3G till 4G. Hastigheterna och datavolymerna som kommer att kunna samlas, processas och skickas är radikalt större än med dagens teknik.

Det globala racet är snart igång och vinnare och förlorare kommer att utkristalliseras de kommande fem åren. Regeringens digitaliseringspolitik har höga ambitioner. Det övergripande målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Just nu ligger Sverige efter i racet.

Teracom blir Teracom Samhällsnät
Teracom är ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar nät med en tydlig samhällsnytta. Nu samlar bolaget alla tjänster under det gemensamma varumärket Teracom Samhällsnät.

Skadestånd till tv-bolag på nära tre miljoner kronor
Tre män har dömts till villkorlig dom vid Örebro tingsrätt och ska betala skadestånd till tre tv-bolag för att olagligt ha sålt och hanterat avkodningsutrustning för tv-sändningar. Skadeståndet är på sammanlagt nära tre miljoner kronor.

Två av männen, som är i 35-årsåldern, är hemmahörande i Örebro. De döms för att tillsammans med en 63-årig man i södra Sverige, som sålt digital-tv-boxar, ha försett tv-kunder med utrustning så att de kunnat se krypterade tv-sändningar. Åtalet omfattar perioden 1 april 2014 till den 14 juni 2016.

Bredbandsutställning på Internetmuseum
För ungefär 20 år sedan introduceras bredband i Sverige och vi går från att ha kopplat upp oss till att ständigt vara uppkopplade. I en ny utställning på Internetmuseum följer vi bredbandets resa från telefonjacket ut i rymden – med ökande hastigheter, nya tekniker och högt satta mål.

Sverige etta i världen på digital samhällsomvandling
Sveriges rankas etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I årets rapport ligger fokus på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av COVID-19.

Network Readiness Index sammanställs av tankesmedjan Portulans Institute, i år i samverkan med UNESCO. Också år 2019 toppade Sverige rankingen.