Vi är totalleverantör av system för Hotell-TV

Vi är totalleverantör av system för Hotell-TV. Vi hanterar hela kedjan från programavtal till projektering samt leverans och installation av centralanläggning och nät. Naturligtvis tar vi även ansvaret för service och underhåll. Nu finns möjligheten till bättre bildkvalité med digital distribution i både standard och HDTV format i befintligt nät.