ELPA TV & Bredbandsteknik AB

ELPA TV & Bredbandsteknik AB har ett ett heltäckande utbud av tjänster och produkter inom antenn-/kabel-TV, video, fiber och bredbandsområdet. Vi har varit verksamma i branschen i över 40 år men hela tiden utvecklats i takt med teknikutvecklingen.

Vårt mål är att möta varje kunds önskemål och erbjuda en effektiv lösning i varje leverans av tjänst eller produkt. Sedan hösten 2005 är ELPA systerföretag till Centralradio-service AB (CRS). ELPA och CRS har tillsammans ca 15 medarbetare och utgör Storstockholms ledande företag inom fibernät, antenn/kabel och bredbandsteknik. Inom kameraövervakning samarbetar ELPA med ITV Television System AB (ITV) som ägs till 50% av ELPA.

Vi är självklart CANT-auktoriserade (Centrala antennföreningen), vilket kräver kompetens och ansvarstagande. Våra tekniker har såväl Antenn som Kabel-TV-auktorisation.