Egen huvudcentral

Med en egen huvudcentral (HC) kan fastighetsägaren skräddarsy sitt eget utbud. Vare sig om man vill ha ett ”litet” utbud med några få kanaler eller ett större med t.ex. ”minoritetskanaler” är detta ett utmärkt alternativ. Tekniken medger både analog och digital distribution.

Vid digital distribution väljer många kunder distribution i DVB-T som är samma som Boxer använder vilket ger en större enkelhet och flexibilitet. ELPA ordnar alla programavtal och i leveransen inkluderas serviceavtal. Inget krångel för dig som fastighetsägare!

Kund hos Elpa?
Se www.elpatv.se för kanalplan, m.m. som gäller i ditt nät.