Data- och fibernät

ELPA och dess systerföretag CRS levererar olika typer av datanät till sina kunder. Näten används för s.k. triple play-tjänster och är ett kostnadseffektivt sätt att överföra hög bandbredd.

Fibernätet är det mest framtidssäkra sättet att bygga
I fastigheterna bygger ELPA fibernät från stativ i källaren upp till varje lägenhet. Fibernätet är det mest framtidssäkra sättet att bygga och är en trygg investering för årtionden framåt. Prestanda beror på vilken aktiv utrustning som placeras i centralt stativ och i lägenheter. Vanligast idag är en bredbandstjänst upp till 1000 MBit/s för varje lägenhet. Fibernät är ofta nödvändigt i radhus- och villaområden där avstånden till fastigheterna från centralt stativ är stora. ELPA/CRS har en stor erfarenhet av att installera fibernät till olika fastigheter.

Kategori 6 eller 6A; datanät inom en fastighet uppbyggt med partvinnad kopparkabel. Medger hastighet upp till 1 respektive 10 GBit/s. Maximalt avstånd från centralt stativ till användare är 90 meter varför byggnationen är mest lämpad för flerfamiljshus. Vi levererar även denna typ av nät inom en villa eller lägenhet.

Informationsblad

CRS_produktblad_fibernät

Fibernät i BRF Örsbaken

fibernät

Fibernät i Samfälligheten Trumpetvägen