IPTV

Finns inget traditionellt antenn-/kabel-TV-nät i fastigheten? Vanligen distribueras såväl analog och digital TV på koaxialkabel men möjlighet finns även till TV på IP-nät. IP-nätet i fastigheten kan vara s.k. CAT6-nät, fibernät eller InCoax-datanät och TV-signalen distribueras digitalt.

Tyvärr skiljer reglerna avseende upphovsrätt lite mellan traditionell TV och IPTV varför programutbudet ibland kan vara något begränsat.

ELPA har även lösningar för att kombinera traditionell TV med IPTV.
Kontakta oss!