Informationskanal

Genom en egen informationskanal kan BRF:en, fastighetsägaren enkelt få ut information till boenden. Det blir som en intern TV-kanal och kan distribueras analogt och/eller digitalt.

Utöver att info-kanalen finns i TV-utbudet kan man installera skärmar i trapphusen för att öka synligheten. Med digitala system kan olika information skickas till olika skärmar. För en större fastighet är detta smidigt vid t.ex. ombyggnationer i olika etapper.

Vanligast är att informationen skapas som en Power-Point-presentation. Sedan låter man en enkel PC-dator ”spela upp” innehållet som skickas ut på antenn-/kabel-TV-nätet. PC-datorn är lämpligen ansluten via bredband så att den som sköter kanalen kan jobba ”remote”.

ELPA levererar även andra presentationssystem med större funktionalitet.